Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 9. července 2021 – Ministero dell’Interno v. TO

(Věc C-422/21)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Ministero dell’Interno

Odpůrce: TO

Předběžná otázka

Brání čl. 20 odst. 4 a 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 20131 takové vnitrostátní právní úpravě, která stanoví odnětí přijímacích opatření pro dospělého žadatele nespadajícího do kategorie „zranitelné osoby“, v případě, že sám žadatel je považován za pachatele zvláště násilného jednání, spáchaného mimo ubytovací středisko, které se vyznačovalo použitím fyzického násilí proti veřejným činitelům nebo osobám pověřeným veřejnou službou, jež způsobilo obětem zranění, kvůli nimž musely vyhledat ošetření na místní pohotovosti?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění) (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 96).