Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 9. juulil 2021 – Ministero dell’Interno versus TO

(kohtuasi C-422/21)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Ministero dell’Interno

Vastustaja: TO

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/33/EL1 artikli 20 lõigetega 4 ja 5 on vastuolus riigisisesed õigusnormid, millega nähakse ette vastuvõtumeetmete tühistamine nende taotlejate suhtes, kes on täisealised ega kuulu „haavatavate isikute“ kategooriasse, juhul kui taotlejat ennast peetakse eriti vägivaldsete tegude toimepanijaks väljaspool majutuskeskust, millega kaasnes füüsilise vägivalla kasutamine avaliku võimu kandjate ja/või avaliku teenuse osutajate vastu, põhjustades ohvritele vigastusi, mille tõttu neil oli vaja kasutada kohaliku kiirabi raviteenuseid?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/33/EL, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud) (ELT 2013, L 180, lk 96).