Language of document :

Tožba, vložena 5. februarja 2008 - X proti Parlamentu

(Zadeva F-14/08)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: X (Luxembourg, Veliko vojvodstvo Luksemburg) (zastopnik: V. Christianos, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev odločbe, s katero je direktor osebja Evropskega parlamenta ugotovil, da pri tožeči stranki ni podana trajna invalidnost, ki bi štela za popolno in zaradi katere bi ne bila zmožna opravljati svojih nalog, in razglasitev ničnosti mnenja invalidske komisije z dne 27. junija 2007.

Predlogi tožeče stranke

Za nična naj se razglasita odločba, s katero je direktor osebja Evropskega parlamenta ugotovil, da pri tožeči stranki ni podana trajna invalidnost, ki bi štela za popolno in zaradi katere bi ne bila zmožna opravljati svojih nalog, in mnenje invalidske komisije z dne 27. junija 2007;

spis naj se v ponovno odločanje pošlje invalidski komisiji;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________