Language of document :

Beroep ingesteld op 14 februari 2008 - Wybranowski / Commissie

(Zaak F-17/08)

Procestaal: Pools

Partijen

Verzoekende partij: Andrzej Wybranowski (Warschau, Polen) (vertegenwoordiger: Z. Wybranowski, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Wijziging van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/60/06 van 15 november 2007 om verzoeker voor het mondelinge examen 20 van de 50 punten toe te kennen en hem dientengevolge niet op de reservelijst te plaatsen alsmede van het besluit van diezelfde jury van 20 december 2007 om het verkregen aantal punten na verificatie van het mondelinge examen niet te verhogen door verzoeker op de reservelijst op te nemen. Subsidiair, nietigverklaring van die besluiten en verzoek om de verwerende partij en/of de jury van het vergelijkend onderzoek te gelasten een nieuw besluit te nemen en verzoeker op de reservelijst te plaatsen.

Conclusies

te wijzigen het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/60/06 van 15 november 2007 om verzoeker voor het mondelinge examen 20 van de 50 punten toe te kennen en hem dientengevolge niet op de reservelijst te plaatsen alsmede van het besluit van diezelfde jury van 20 december 2007 om het verkregen aantal punten na verificatie van het mondelinge examen niet te verhogen door verzoeker op de reservelijst op te nemen;

subsidiair, die besluiten nietig te verklaren en de verwerende partij en/of de jury van het vergelijkend onderzoek te gelasten een nieuw besluit te nemen en verzoeker op de reservelijst te plaatsen;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten van de procedure.

____________