Language of document :

Sag anlagt den 7. februar 2008 - Behmer mod Parlamentet

(Sag F-16/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Joachim Behmer (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Ansættelsesmyndighedens afgørelse om at tildele sagsøgeren to points for fortjeneste for 2004 og 2006 annulleres.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse om at tildele sagsøgeren to points for fortjeneste annulleres.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________