Language of document :

Tožba, vložena 7. februarja 2008 - Behmer proti Parlamentu

(Zadeva F-16/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Joachim Behmer (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb OPI, s katerimi sta bili tožeči stranki za leti 2004 in 2006 dodeljeni dve točki za delovno uspešnost.

Predlogi tožeče stranke

Odločbi OPI, s katerima sta bili tožeči stranki za leti 2004 in 2006 dodeljeni dve točki za delovno uspešnost, naj se razveljavita;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________