Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 18.12.2008 - X v. parlamentti

(Asia F-14/08)1

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä sovintoratkaisun jälkeen.

____________

1 - EUVL C 142, 7.6.2008, s. 39.