Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 18 december 2008 - X mot Parlamentet

(Mål F-14/08)(1)

Rättegångsspråk: grekiska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 142, 07.06.08, s.39.