Language of document : ECLI:EU:F:2008:177

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

18. prosince 2008

Věc F-14/08

X

v.

Evropský parlament

„Vyškrtnutí – Zpětvzetí – Náklady řízení – Přípustnost“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se X domáhá zrušení stanoviska výboru pro otázky invalidity, které se jí týká, vydaného dne 22. června 2007, a rozhodnutí personálního ředitele Parlamentu ze dne 27. června 2007, které měly za to, že není postižena úplnou a trvalou invaliditou, která jí znemožňuje plnit služební povinnosti, a vrácení jejího spisu výboru pro otázky invalidity, aby o jejím případu znovu rozhodl.

Rozhodnutí: Věc F‑14/08, X v. Parlament je vyškrtnuta z rejstříku Soudu. Parlament ponese vlastní náklady řízení a nahradí tři čtvrtiny nákladů řízení žalobkyně. Žalobkyně ponese jednu čtvrtinu vlastních nákladů řízení.

Shrnutí

1.      Řízení – Náklady řízení – Zpětvzetí odůvodněné chováním druhého účastníka

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 89 odst. 5)

2.      Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem – Rozhodnutí konstatující pracovní způsobilost úředníka a přikazující mu opětovné zahájení práce – Přípustnost

(Služební řád, čl. 59 odst. 4 a články 90 a 91)

1.      Jak stanoví čl. 89 odst. 5 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu, vezme-li účastník řízení svoji žalobu nebo návrh zpět, uloží se mu náhrada nákladů řízení, jestliže to druhý účastník řízení požadoval ve svém vyjádření ke zpětvzetí. Na návrh účastníka, který žalobu nebo návrh bere zpět, se však náhrada nákladů uloží druhému účastníku, odůvodňuje-li to chování tohoto druhého účastníka. V případě žaloby podané úředníkem proti rozhodnutí, kterým mu nebyl přiznán invalidní stav, je třeba mít za to, že orgán, který neodpověděl na přecházející stížnost ve lhůtě čtyř měsíců pro přijetí implicitního zamítavého rozhodnutí a zaujal nejednoznačný postoj k situaci dotyčného po podání žaloby, svým chováním přispěl k tomu, aby byla věc předložena soudu, a může mu být uložena náhrada části nákladů žalujícího úředníka.

(viz body 6 až 10)

2.      Obsahuje-li rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování vyplývající ze stanoviska výboru pro otázky invalidity kromě odhadu pracovní způsobilosti úředníka, který sám o sobě nemění předchozí právní situaci dotyčného, rovněž příkaz k opětovnému zahájení práce, představuje akt nepříznivě zasahující do právního postavení, který je úředník oprávněn zpochybnit.

(viz body 14, 17 a 19)