Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.7.2010 - Wybranowski v. komissio

(Asia F-17/08)1

(Henkilöstö - Avoin kilpailu - Varallaololuetteloon merkitsemättä jättäminen - Suullisen kokeen arvostelu - Kilpailuilmoitus EPSO/AD/60/06 - Perustelut - Valintalautakunnan toimivalta - Hakijoiden arviointi)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Andrzej Wybranowski (Varsova, Puola) (edustaja: asianajaja Z. Wybranowski)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Kilpailun EPSO/AD/60/06 valintalautakunnan tekemän päätöksen, jolla kantaja päätettiin suullisen kokeen tulosten perusteella jättää merkitsemättä varallaololuetteloon, muuttaminen tai kumoaminen

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Wybranowski velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 158, 21.6.2008, s. 25.