Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 8 iulie 2010 - Wybranowski/Comisia

(Cauza F-17/08)1

(Funcţie publică - Concurs general - Neînscriere pe lista de rezervă - Evaluarea probei orale - Aviz de concurs EPSO/AD/60/06 - Motivare - Competenţele juriului - Aprecierea candidaţilor)

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamant: Andrzej Wybranowski (Varșovia, Polonia) (reprezentant: Z. Wybranowski, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și K. Herrmann, agenți)

Obiectul

Modificarea sau anularea deciziei juriului de concurs EPSO/AD/60/06 AD5 de a nu îl înscrie pe reclamant pe lista de rezervă a concursului respectiv ca urmare a rezultatelor probei orale.

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Îl obligă pe domnul Wybranowski la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 158, 21.6.2008, p. 25.