Language of document :

19. veebruaril 2013 esitatud

(kohtuasi F-18/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus enne teenistuse asumist omandatud pensiõiguste staažilisa arvutamise kohta uute üldiste rakendussätete alusel.Hageja nõudedtühistada 17. jaanuari 2012. aasta otsus enne komisjoni teenistuse asumist hageja omandatud pensiõiguste staažilisa arvutamise kohta;vajalikus osas tühistada otsus jätta rahuldamata tema 13. novembri 2012. aasta kaebus, millega nõuti tema pensioniõiguste ülekandmise taotluse esitamise ajal jõus olnud üldiste rakendussätete ja kindlustusmatem

alusel.Hagej

a nõudedtühistada 17. jaanuari 2012. aasta otsus enne komisjoni teenistuse asumist hageja omandatud pensiõiguste staažilisa arvutamise kohta;vajalikus osas tühistada otsus jätta rahuldamata tema 13. novembri 2012. aasta kaebus, millega nõuti tema pensioniõiguste ülekandmise taotluse esitamise ajal jõus olnud üldiste rakendussätete ja kindlustusmatemaatiliste määrade kohaldamist;mõista kohtukulud välja Komisjonilt.