Language of document :

Acțiune introdusă la 19 februarie 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-18/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârât: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de calcul al bonificației drepturilor de pensie dobândite înainte de intrarea în funcție pe baza noilor DGE

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 17 ianuarie 2012 privind calculul bonificației dreptului la pensie dobândite înainte de intrarea în funcție la Comisie;în măsura în care este necesar, anularea deciziei de respingere a plângerii sale din 13 noiembrie 2012 prin care a solicitat aplicarea DGE și a coeficienților actuariali în vigoare la momentul cererii sale de transfer al drepturilor sale de pensie,obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.