Language of document :

Talan väckt den 19 februari 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-19/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ansökan om ogiltigförklaring av beslutet att vid beräkningen av pensionsrättigheter som förvärvats innan tjänsten tillträddes tillgodoräkna dessa på grundval av de nya allmänna genomförandebestämmelserna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 2 juli 2012 om beräkningen av de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat innan tjänsten tillträddes och som sökanden ska tillgodoräknas,

vid behov, ogiltigförklara beslutet om avslag på sökandens klagomål av den 7 december 2012 angående tillämpning av de allmänna genomförandebestämmelser och de försäkringsbelopp som gällde vid tidpunkten då sökanden ansökte om överföring av sina pensionsrättigheter, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.