Language of document :

Talan väckt den 15 februari 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-17/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna A. Salerno och B. Cortese)

Svarande: Kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut om att avslå Infrastruktur- och logistikbyrån Luxemburgs (OIL) ansökan om anställning av sökanden.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

förplikta svaranden att ersätta den ekonomiska skada som beslutet inneburit för sökanden, vilken ska värderas som skillnaden, från och med oktober månad 2011 och till dess att sökanden anställs i lönegrupp III, mellan den lön som tjänstegrupp III var berättigad till och den lön som sökanden alltjämt uppbär såsom kontraktsanställd i tjänstegrupp II, plus ränta från och med dagen för var och en av månadslönernas utbetalning till och med dagen för betalning, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.