Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 14. maija spriedums – Cocco/Komisija

(lieta F-17/13) 1

Civildienests – Līgumdarbinieks – Pieņemšana darbā – Uzaicinājums izteikt interesi EPSO/CAST/02/2010

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Patricia Cocco (Hunting, Francija) (pārstāvji – A. Salerno un B. Cortese, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un G. Berscheid)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru Komisija ir noraidījusi OIL lūgumu pieņemt darbā prasītājuRezolutīvā daļa:atcelt Eiropas Komisijas 2012. gada 25. aprīļa lēmumu, ar kuru ir noraidīts lūgums pieņemt darbā P. Cocco kā III funkciju grupas līgumdarbinieci;pārējā daļā prasību noraidīt;Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina P. Cocco tiesāšanās izdevumus.