Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 29. augusti 2016. aasta määrus – McMichael versus komisjon

(kohtuasi F-18/13)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kolmanda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 114, 20.4.2013, lk 47.