Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. avgusta 2016 – McMichael/Komisija

(Zadeva F-18/13)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1    UL C 114, 20.4.2013, str. 47.