Language of document : ECLI:EU:F:2011:24

Tarnautojų Teismo (antroji kolegija) NUTARTIS

2011 m. kovo 16 d.

Byla F‑21/10

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Neteisėtumas – Laiško, susijusio su byloje patirtomis teismo išlaidomis, nusiuntimas advokatui, atstovavusiam ieškovui toje byloje – Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys – Procedūros reglamento 94 straipsnis“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, kuris EAEB sutarčiai taikomas pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio prašo, pirma, panaikinti Komisijos sprendimą, kuriuo atmestas jo prašymas atlyginti žalą, ieškovo manymu, patirtą dėl to, kad laiškas, susijęs su teismo išlaidų mokėjimu byloje, kurioje buvo priimta 2006 m. gegužės 17 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo nutartis Marcuccio prieš Komisiją (T‑241/03), buvo nusiųstas jo atstovui toje byloje, ir, antra, nurodyti Komisijai atlyginti jam žalą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai teisiškai nepagrįstą. Ieškovas padengia visas bylinėjimosi išlaidas. Priteisti iš ieškovo 2 000 EUR Tarnautojų teismo naudai.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Prašymas panaikinti ikiteisminį sprendimą atmesti prašymą atlyginti žalą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.       Procedūra – Bylinėjimosi išlaidos – Nepagrįstos arba nesąžiningos išlaidos, Tarnautojų teismo patirtos dėl pareigūno piktnaudžiaujant procesu pareikšto ieškinio

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsnis)

1.      Reikalavimų panaikinti ikiteisminiu etapu priimtą institucijos sprendimą atmesti prašymą atlyginti žalą negalima vertinti atskirai nuo reikalavimų atlyginti žalą.

(žr. 19 ir 20 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2004 m. spalio 14 d. Sprendimo I prieš Teisingumo Teismą, T‑256/02, 47 punktas ir nurodyta teismo praktika.

2.      Remiantis Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsniu, jei dėl šalies, visų pirma dėl akivaizdžiai piktnaudžiaujant procesu pareikšto ieškinio, Tarnautojų teismas patyrė išlaidų, kurių buvo galima išvengti, jis gali įpareigoti tą šalį padengti visas išlaidas arba jų dalį, tačiau ši atlygintina suma negali viršyti 2 000 EUR.

Šią nuostatą reikia taikyti tuo atveju, kai ieškinį yra pareiškęs pareigūnas, kurio labai daug kitų Sąjungos teismams pateiktų ieškinių jau buvo bent iš dalies atmesti kaip akivaizdžiai nepriimtini arba akivaizdžiai teisiškai nepagrįsti ir kurio ieškinys aiškiai pasižymi nepagrįstumu ir nesąžiningumu, nes ieškovas pasirinko teisminį kelią be jokio pateisinimo.

(žr. 33, 35 ir 36 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2009 m. gruodžio 9 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, C‑513/08 P; 2009 m. gruodžio 9 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, C‑528/08 P.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2008 m. rugsėjo 9 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, T‑143/08; 2008 m. rugsėjo 9 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, T‑144/08; 2009 m. birželio 26 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, T‑114/08 P; 2009 m. rugsėjo 28 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, T‑46/08 P.

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2010 m. kovo 23 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, T‑16/09 P; 2010 m. spalio 28 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, T‑32/09 P.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. gegužės 11 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, F‑2/06; 2007 m. gruodžio 6 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, F‑40/06; 2007 m. gruodžio 14 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, F‑21/07; 2008 m. lapkričio 4 d. Sprendimas Marcuccio prieš Komisiją, F‑18/07; 2008 m. lapkričio 4 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, F‑87/07; 2009 m. vasario 18 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, F‑70/07; 2009 m. kovo 31 d. Sprendimas Marcuccio prieš Komisiją, F‑146/07, dėl kurio pateiktą apeliacinį skundą nagrinėja Europos Sąjungos Bendrasis Teismas, byla T‑239/09 P; 2009 m. liepos 20 d. Sprendimas Marcuccio prieš Komisiją, F‑86/07, dėl kurio pateiktą apeliacinį skundą nagrinėja Europos Sąjungos Bendrasis Teismas, byla T‑402/09 P; 2009 m. spalio 7 d. Sprendimas Marcuccio prieš Komisiją, F‑122/07; 2009 m. spalio 7 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, F‑3/08.