Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 28.3.2012 – Marsili v. komissio

(Asia F-19/10)1

(Henkilöstö – Avoin kilpailu – Hakijan jättäminen ottamatta varallaololuetteloon – Suullisen kokeen arviointi – Valintalautakunnan kokoonpano)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Letizia Marsili (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat K. Van Maldegem, C. Mereu ja M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Eggers ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota komission päätös olla ottamatta kantajaa kilpailun EPSO/AST/51/08 varallaololuetteloon ja vahingonkorvausvaatimus.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Letizia Marsili vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 EUVL C 161, 19.6.2010, s. 57.