Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 28. marta spriedums – Marsili/Komisija

(lieta F-19/10) 1

Civildienests – Atklāts konkurss – Neiekļaušana rezerves sarakstā – Mutisko pārbaudījumu izvērtēšana – Žūrijas sastāvs

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Letizia Marsili (Brisele, Beļģija) (pārstāvji K. Van Maldegem, C. Mereu un M. Velardo, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji B. Eggers un M. J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu neiekļaut prasītāju amata konkursa EPSO/AST/51/08 rezerves sarakstā, ka arī prasība atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Marsili atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 161, 19.06.2010., 57. lpp.