Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 28 maart 2012 – Marsili / Commissie

(Zaak F-19/10)1

(Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Niet-plaatsing op reservelijst – Beoordeling van mondeling examen – Samenstelling van jury)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Letizia Marsili (Brussel, België) (vertegenwoordigers: K. Van Maldegem, C. Mereu en M. Velardo, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Eggers en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoekster niet te plaatsen op de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/51/08 alsmede verzoek om schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Marsili zal alle kosten dragen.

____________

1 PB C 161 van 19/06/2010, blz. 57.