Language of document :

2011 m. vasario 15 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Capidis prieš Komisiją

(Byla F-18/10)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 134, 2010 5 22, p. 56.