Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 16 mars 2011 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-21/10)1

(Personalmål – Tjänstemän – Skadeståndstalan – Rättsstridighet – Försändelse avseende rättegångskostnaderna i ett mål till sökandens advokat som representerat honom i detta mål – Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund – Artikel 94 i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Berardis-Kayser, samt advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte bevilja sökanden ersättning för att svaranden skickat en försändelse avseende sökanden till en advokat som inte längre representerar denne senare.

Avgörande

Talan avvisas då det är uppenbart att den helt saknar rättslig grund.

Luigi Marcuccio ska ersätta rättegångskostnaderna.

Luigi Marcuccio ska betala 2 000 euro till personaldomstolen.

____________

1 EUT C 161, 19.6.2010, s. 57.