Language of document :

Talan väckt den 29 mars 2010 - Letizia Marsili mot kommissionen

(Mål F-19/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Letizia Marsili (Bryssel, Belgien) (ombud: K. Van Maldegem, C. Mereu och M. Velardo, advokater)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte föra in sökanden på reservlistan efter uttagningsprov EPSO/AST/51/08, och talan om ersättning för den skada som sökanden lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

Ogiltigförklara juryns beslut av den 17 december 2009 att inte föra in sökanden på reservlistan efter uttagningsprov EPSO/AST/51/08, samt förplikta svaranden att ersätta den skada som tills vidare uppskattas till en EUR och som kommer att definieras mera exakt under målets gång och att utge kompensations- och dröjsmålsränta motsvarande 6, 75 procent för den förorsakade ideella och materiella skadan,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________