Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 31ης Μαρτίου 2010 - Marcuccio κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-21/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (εκπρόσωπος: G. Cipressa, avvocato)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως περί απορρίψεως του αιτήματος του προσφεύγοντος-ενάγοντος για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη λόγω του ότι η καθής-εναγομένη απηύθυνε χρεωστικό σημείωμα για την αμοιβή του δικηγόρου στην υπόθεση T-241/03 στο δικηγόρο που εκπροσώπησε τον προσφεύγοντα-ενάγοντα στην προαναφερθείσα υπόθεση και όχι στον ίδιο.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που απορρίπτει το από 23 Φεβρουαρίου 2009 αίτημα·

εφόσον παρίσταται ανάγκη, να ακυρώσει την πράξη, υπό οποιαδήποτε μορφή αυτή έχει διατυπωθεί, περί απορρίψεως της από 14 Σεπτεμβρίου 2009 διοικητικής ενστάσεως κατά της αποφάσεως με την οποία απορρίφθηκε το υποβληθέν στις 23 Φεβρουαρίου αίτημα·

εφόσον παρίσταται ανάγκη, να ακυρώσει το από 1ης Δεκεμβρίου 2009 έγγραφο, το οποίο έχει συνταχθεί στη γαλλική και κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα-ενάγοντα στις 19 Ιανουαρίου 2010, συνοδευόμενο από μετάφραση στην ιταλική·

να υποχρεώσει την Επιτροπή στην αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας και να επιδικάσει χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που αδικαιολογήτως υπέστη ο προσφεύγων-ενάγων εξαιτίας της συντάξεως και αποστολής στον δικηγόρο που τον εκπροσώπησε στην υπόθεση T-241/03 του από 4 Δεκεμβρίου 2006 σημειώματος, καθώς και να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα το ποσό των 10 000 ευρώ, ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό ορίσει το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης κατά δίκαιη κρίση·

να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα, από την ημέρα που έπεται εκείνης κατά την οποία το αίτημα της 23ης Φεβρουαρίου 2009 περιήλθε στην Επιτροπή και μέχρι της οριστικής καταβολής του ποσού των 10 000 ευρώ, τόκους επί του τελευταίου αυτού ποσού, με επιτόκιο 10 % ετησίως και με ετήσια κεφαλαιοποίηση·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________