Language of document :

11. novembril 2020 esitatud taotlus anda luba vara arestimiseks – Silvana Moro jt versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-593/20 SA)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hagejad: Silvana Moro, Isabella Venturini, Stefania Venturini, Mario Matta, Marzio Francesco Matta, Massimo Matta, Paola Cotozzoni (esindaja: advokaat S. Colledan)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagejate nõuded

Hagejad paluvad Euroopa Kohtul Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 (ELT 2016, C 202/266, lk 268) artikli 1 alusel anda neile luba arestida kõik Euroopa Komisjoni poolt Serbiale eraldatud ja/või eraldatavad rahalised vahendid kuni nende võlanõude täieliku tasumiseni.

____________