Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. studenoga 2020. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Reprensus GmbH/S-V Pavlovi Trejd EOOD

(predmet C-591/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj i podnositelj revizije: Reprensus GmbH

Tuženik i druga stranka u revizijskom postupku: S-V Pavlovi Trejd EOOD

Prethodno pitanje

Treba li članak 7. točku 1. podtočku (a) i članak 7. točku 2. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima1 tumačiti na način da se u slučaju tužbe za naknadu štete može primijeniti nadležnost suda mjesta u kojem je nastala štetna radnja ako je tužitelj namjernom obmanom potaknut na sklapanje kupoprodajnog ugovora i plaćanje kupovne cijene?

____________

1 SL 2012., L 351, str. 1. ( SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289. i ispravci SL 2014., L 160, str. 40. i SL 2016., L 202, str. 57.)