Language of document :

2020 m. lapkričio 9 d. Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ligebehandlingsnævnet, A atstovė / HK/Danmark ir HK/Privat

(Byla C-587/20)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Østre Landsret

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Ligebehandlingsnævnet, A atstovė

Atsakovės: HK/Danmark ir HK/Privat

Įstojusi į bylą šalis, palaikanti atsakovių reikalavimus: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Prejudicinis klausimas

Ar Užimtumo direktyvos1 3 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad politiniu pagrindu išrinktas sektorinės profesinės sąjungos pirmininkas patenka į šios direktyvos taikymo sritį [prašyme priimti prejudicinį sprendimą] aprašytomis aplinkybėmis?

____________

1 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000, p. 16).