Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 9. novembra 2020 – Ligebehandlingsnævnet kot zastopnik osebe A/HK/Danmark in HK/Privat

(Zadeva C-587/20)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Østre Landsret

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ligebehandlingsnævnet kot zastopnik osebe A

Toženi stranki: HK/Danmark in HK/Privat

Intervenient: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 3(1)(a) Direktive 2000/781 razlagati tako, da politično izvoljena generalna sekretarka sektorja sindikata v okoliščinah, opisanih v [predlogu za sprejetje predhodne odločbe], spada na področje uporabe Direktive?

____________

1 Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL 2000, L 303, str. 16).