Language of document :

Presuda Suda (šesto vijeće) od 2. rujna 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Győri Ítélőtábla – Mađarska) - JZ/OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

(predmet C-932/19)1

„Zahtjev za prethodnu odluku – Zaštita potrošača – Nepoštene odredbe – Direktiva 93/13/EEZ – Članak 1. stavak 2. – Članak 6. stavak 1. – Zajam izražen u stranoj valuti – Razlika između tečaja koji se primjenjuje prilikom isplate pozajmljenih sredstava i tečaja koji se primjenjuje prilikom njihove otplate – Propis države članice kojim se propisuje zamjena nepoštene ugovorne odredbe odredbom nacionalnog prava – Mogućnost nacionalnog suda da poništi cijeli ugovor koji sadržava nepoštenu odredbu – Moguće uzimanje u obzir zaštite koja se pruža tim propisom i volje potrošača u pogledu njegove primjene”

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Győri Ítélőtábla

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: JZ

Tuženici: OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

Izreka

Članak 6. stavak 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima treba tumačiti na način da mu se ne protivi nacionalno zakonodavstvo koje u pogledu ugovora o potrošačkom zajmu poništava odredbu o tečajnoj razlici koja se smatra nepoštenom i obvezuje nadležni nacionalni sud da je zamijeni odredbom nacionalnog prava kojom se nalaže uporaba službenog tečaja, a da se pritom ne predviđa mogućnost za taj sud da prihvati zahtjev dotičnog potrošača za poništenje ugovora o zajmu u cijelosti, iako navedeni sud smatra da bi održavanje na snazi tog ugovora bilo protivno interesima potrošača, osobito u pogledu tečajnog rizika koji potonji i dalje nosi na temelju druge odredbe navedenog ugovora, pod uvjetom da taj sud nasuprot tomu utvrdi, u okviru izvršavanja svoje samostalne ovlasti ocjene a da pritom volja koju je izrazio taj potrošač ne može prevladati nad tom ocjenom, da provedba mjera koje su tako propisane tim nacionalnim zakonodavstvom omogućava ponovnu uspostavu pravne i činjenične situacije u kojoj bi se potrošač nalazio bez te nepoštene odredbe.

____________

1 SL C 161, 11. 5. 2020.