Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Alankomaat) on esittänyt 16.12.2019 – LH v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(asia C-921/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch

Pääasian asianosaiset

Kantaja: LH

Vastaaja: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko jäsenvaltion määrittävän viranomaisen käytäntö, jonka mukaan alkuperäiset asiakirjat eivät voi olla uusia seikkoja tai perusteita, jos kyseisten asiakirjojen aitoutta ei voida vahvistaa, yhteensopiva menettelydirektiivin1 40 artiklan 2 kohdan kanssa, kun sitä luetaan yhdessä määrittelydirektiivin2 4 artiklan 2 kohdan sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 ja 52 artiklan kanssa? Jos menettely ei ole yhteensopivaa, onko silloin vielä merkitystä sillä, että hakija esittää myöhemmän hakemuksen yhteydessä kopioita asiakirjoista taikka asiakirjoja, jotka ovat peräisin sellaisesta lähteestä, joka ei ole objektiivisesti todennettavissa?

Onko menettelydirektiivin 40 artiklaa luettuna yhdessä määrittelydirektiivin 4 artiklan 2 kohdan kanssa tulkittava siten, että jäsenvaltion määrittävä viranomainen saa arvioidessaan asiakirjoja ja määrittäessään niiden näyttöarvon tehdä eron ensimmäisen hakemuksen yhteydessä esitettyjen ja myöhemmän hakemuksen yhteydessä esitettyjen asiakirjojen välillä? Saako jäsenvaltio, jolle myöhemmän hakemuksen yhteydessä esitetään asiakirjoja, pidättyä enemmistä yhteistyön velvoitetta koskevista toimista, jos kyseisten asiakirjojen aitoutta ei voida vahvistaa?

____________

1 Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU (EUVL 2013, L 180, s. 60).

2 Vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle 13.12.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU (EUVL 2011, L 337, s. 9).