Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 5.12.2012 – Scheidemann v. parlamentti

(Asia F-109/12)

(Henkilöstö – Virkamiehet – Toimielinten välinen siirto sellaisen ylennyskierroksen aikana, jonka yhteydessä virkamies oli ylennyskelpoinen alkuperäisessä toimielimessään – Taannehtivaa ylennystä koskeva vaatimus – Nimenomainen hylkäämispäätös, joka on tehty implisiittisen päätöksen jälkeen – Valitusaika – Myöhästyminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Sabine Scheidemann (Berliini, Saksa) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Vaatimus, joka koskee parlamentin sellaisen päätöksen kumoamista, jolla hylätään kantajan vaatimus saada ylennys taannehtivasti 1.1.2010 alkaen

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Sabine Scheidemann vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.