Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-5 ta’ Diċembru 2012 – Scheidemann vs Il-Parlament

(Kawża F-109/12)

(Servizz pubbliku – Uffiċjali - Trasferiment interistituzzjonali waqt il-proċedura ta’ promozzjoni li matulha l-uffiċċjal kien jista’ jiġi promoss fl-istituzzjoni ta’ oriġini tiegħu – Talba li jibbenefika minn promozzjoni retroattiva – Deċiżjoni espliċita ta’ ċaħda li seħħet wara d-deċiżjoni impliċita – Terminu għall-ilment – Tardività – Inammissibbiltà manifesta)

Lingwa tal-kawża: il-FranċiżPartijietRikorrenti: Sabine Scheidemann (Berlin, il-Ġermanja) (rappreżentanti: S. Rodrigues u A. Blot, avukati)Konvenuta: Il-Parlament EwropewSuġġettUffiċjal pubbliku – Talba għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Parlament li tiċħad it-talba tar-rikorrenti li tiġi promossa retroattivament mill-1 Jannar 2010.DispożittivIr-rikors huwa miċħud bħala manifestament inammissibbliS. Scheidemann għandha tbati l-ispejjeż tagħha.