Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 5 december 2012 – Scheidemann mot parlamentet

(Mål F-109/12)

(Personalmål – Tjänstemän – Förflyttning mellan institutioner under det befordringsförfarande i vilket tjänstemannen skulle ha befordrats vid sin ursprungliga institution – Ansökan om retroaktiv befordran – Ett uttryckligt avslag efter ett tyst beslut – Tidsfrist för klagomål – För sent väckt talan – Uppenbar avvisning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Sabine Scheidemann (Berlin, Tyskland) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och A. Blot)

Svarande: Europaparlamentet

Saken

Personalmål – Talan om ogiltigförklaring av parlamentets beslut att avslå sökandens ansökan om befordring med retroaktiv verkan från den 1 januari 2010.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Sabine Scheidemann ska bära sina rättegångskostnader.