Language of document :

Žaloba podaná dne 1. října 2012 – ZZ v. EMA

(Věc F-110/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro léčivé přípravky

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce o překvalifikování jeho smlouvy pomocného zaměstnance na smlouvu dočasného zaměstnance.

Návrhová žádání žalobce

Žalobce navrhuje, aby Soud:

zrušil rozhodnutí, kterým orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv zamítl dne 21. listopadu 2011 žádost žalobce o překvalifikování jeho smlouvy pomocného zaměstnance na smlouvu dočasného zaměstnance;

uložil EMA náhradu nákladů řízení.