Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 1. oktobrī – ZZ/EZA

(lieta F-110/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – S. Orlandi, J.-N. Louis un D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Zāļu aģentūra

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu noraidīt prasītāja lūgumu pārkvalificēt viņa palīgdarbinieka līgumu par pagaidu darbinieka līgumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2011. gada 21. novembra lēmumu noraidīt prasītāja lūgumu pārkvalificēt viņa palīgdarbinieka līgumu par pagaidu darbinieka līgumu;

piespriest EZA atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.