Language of document :

Tožba, vložena 4. oktobra 2012 – ZZ in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-112/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ in drugi (zastopniki: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal in S. Orlandi, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb o prenosu pravic tožečih strank do starostne pokojnine v pokojninski sistem Unije, v katerih so uporabljene nove SID v zvezi s členoma 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom.

Predlogi tožečih strank

Razglasitev ničnosti odločb o prenosu pravic tožečih strank do starostne pokojnine, pridobljenih pred zaposlitvijo pri Komisiji, na podlagi člena 11(2) Priloge VIII Kadrovskih predpisov;

če je to potrebno, razglasitev ničnosti odločb, s katerimi so bile zavrnjene njihove pritožbe, ki so enake, zoper odločbe o prenosu njihovih pravic do starostne pokojnine;

naložitev plačila stroškov Komisiji.