Language of document :

Kanne 2.10.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-111/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota komission päätös, jolla vahvistettiin lääketieteellisen lautakunnan toteamukset kantajan työkyvyttömyysasteesta ja hänen sairautensa työperäisyydestä.

Kantajan vaatimukset

Komission 8.11.2011 tekemä päätös, jolla vahvistettiin lääketieteellisen lautakunnan 25.8.2011 tekemät toteamukset ja joka annettiin tiedoksi kantajalle 28.11.2011, on kumottava

kantajan oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä 22.6.2012 tehty päätös on kumottava tarpeellisilta osin

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle korvauksena hänelle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä summa, jonka kohtuulliseksi määräksi on väliaikaisesti arvioitu 100 000 euroa

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.