Language of document :

Žaloba podaná dne 28. září 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-108/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o převedení nároků žalobce na důchod do důchodového systému Evropské unie, které uplatňuje nová obecná prováděcí pravidla (OPP) ohledně článků 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 9. prosince 2011 o převodu nároků žalobce na důchod podle čl. 11 odst. 2 a 3 přílohy VIII služebního řádu do důchodového systému Evropské unie;

podle potřeby zrušit rozhodnutí o zamítnutí jeho stížnosti ze dne 20. června 2012 směřující proti rozhodnutí ze dne 9. prosince 2011;

uložit Komis náhradu nákladů řízení.