Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 28. septembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-108/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un S. Orlandi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja pensijas tiesību pārnešanu Savienības pensiju programmā, kurā ir piemēroti jaunie VĪN, kas attiecas uz Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. pantu

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2011. gada 9. decembra lēmumu par prasītāja pensijas tiesību pārnešanu Eiropas Savienības pensiju programmā atbilstoši Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. un 3. punktam;

ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumu noraidīt 2012. gada 20. jūnija sūdzību, kas vēsta pret 2011. gada 9. decembra lēmumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.