Language of document :

Beroep ingesteld op 28 september 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-108/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal en S. Orlandi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit betreffende de overdracht van verzoekers pensioenrechten aan de pensioenregeling van de Unie, dat toepassing geeft aan de nieuwe algemene uitvoeringsbepalingen van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Ambtenarenstatuut

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 9 december 2011 betreffende de overdracht van verzoekers pensioenrechten aan de pensioenregeling van de Europese Unie krachtens artikel 11, leden 2 en 3, van bijlage VIII bij het Statuut;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van zijn klacht van 20 juni 2012 tegen het besluit van 9 december 2011;

verwijzing van de Commissie in de kosten.