Language of document :

Talan väckt den 28 september 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-108/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om överföring av sökandens pensionsrättigheter till gemenskapens pensionssystem med tillämpning av de nya allmänna tillämpningsföreskrifterna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 9 december 2011 om överföring av sökandens pensionsrättigheter till gemenskapens pensionssystem enligt artikel 11.2 och 11.3 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna,

om nödvändigt även ogiltigförklara beslutet att avslå sökandens klagomål av den 20 juni 2012 riktat mot beslutet av den 9 december 2011, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.