Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 2. oktoobri 2013. aasta otsus – Nardone versus komisjon

(kohtuasi F-111/12)1

(Avalik teenistus – Endine ametnik – Kokkupuude asbesti ja muude ainetega – Kutsehaigus – Tööõnnetus – Põhikirja artikkel 73 – Arstlik komisjon – Põhjendamine – Kahju hüvitamise nõue – Menetluse kestus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Albert Nardone (Piétrain, Belgia) (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja V. Joris)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus kinnitada arstliku komisjoni arvamus, millega määratakse kindlaks hageja töövõimetuse määr ja see, kas tema haiguse puhul on tegemist kutsehaigusega.

Resolutsioon

Mõista Euroopa Komisjonilt A. Nardone kasuks välja viivised ajavahemiku eest 1. märts 2006 kuni 15. juuli 2010 summas 8 448,51 eurot intressimääras, mida Euroopa Keskpank kohaldab põhiliste finantseerimisoperatsioonide puhul ja asjaomase ajavahemiku suhtes, mida on tõstetud kahe protsendi võrra, ning 3 000 euro suurune summa.

Jätta hagi ülejäänud nõuded rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja üks neljandik A. Nardone kohtukuludest.

Jätta kolm neljandikku A. Nardone kohtukuludest tema enda kanda.

____________

____________

1      ELT C 379, 8.12.2012, lk 35.