Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 11. decembra spriedums – Balionyte-Merle/Komisija

(lieta F-113/12) 1

Civildienests – Atklāts konkurss – Paziņojums par konkursu EPSO/AD/204/10 – Neiekļaušana rezerves sarakstā – Kandidātu vispārējo kompetenču vērtēšana – Vērtējums, pamatojoties uz kandidātu sniegumu vērtēšanas centrā veiktajos pārbaudījumos – Vērtējuma punktu skaita atbilstība piezīmēm kompetenču pasē

Tiesvedības valoda angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vilija Balionyte-Merle (Auderghem, Beļģija) (pārstāves – L. Levi un A. Tymen, advokātes)Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – B. Eggers un G. Gattinara)PriekšmetsPrasība atcelt atlases komisijas lēmumu par prasītājas neiekļaušanu konkursa EPSO/AD/204/10 rezerves sarakstā un prasība atcelt lēmumu par sūdzības noraidīšanuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;V. Balionyte-Merle sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.