Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 11 december 2013 – Balionyte-Merle / Commissie

(Zaak F-113/12)1

(Openbare dienst – Vergelijkend onderzoek – Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/204/10 – Niet-plaatsing op reservelijst – Beoordeling van algemene bekwaamheden van kandidaten – Beoordeling op basis van prestaties van kandidaten bij examens in beoordelingscentrum – Samenhang tussen cijfer en toelichting in bewijs van bekwaamheden)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Vilija Balionyte-Merle (Oudergem, België) (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Tymen, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Eggers en G. Gattinara, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de jury om verzoekster niet op te nemen op de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/204/10 en verzoek om nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van de klacht

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Balionyte-Merle zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1     PB C 26 van 26.1.2013, blz. 710.