Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 11 december 2013 – Balionyte-Merle mot kommissionen

(Mål F-113/12)(1 )

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/204/10 – Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande – Bedömning av de sökandes allmänna kompetenser – Bedömning av de sökandes prestationer vid proven i utvärderingscentrumet – Konsekvens mellan de poängtal som tilldelats sökanden och kommentarerna i kompetenspasset)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Vilija Balionyte-Merle (Auderghem, Belgien) (ombud: advokaterna L. Levi och A. Tymen)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Eggers och G. Gattinara)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte ta upp sökanden på reservlistan för uttagningsprovet EPSO/AD/204/10 och av beslutet att avslå sökandens klagomål

Domslut

Talan ogillas.

Vilija Balionyte-Merle ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 26, 26.1.2013, s. 710.