Language of document : ECLI:EU:F:2013:191

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(második tanács)

2013. december 11.

F‑113/12. sz. ügy

Vilija Balionyte‑Merle

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – EPSO/AD/204/10 versenyvizsga‑kiírás – Tartaléklistára való felvétel mellőzése – A pályázók általános készségeinek értékelése – A pályázóknak az értékelőközpontban lebonyolított vizsgák során nyújtott teljesítménye alapján való értékelése – A készséglapon adott osztályzat és az azon szereplő megjegyzések közötti összhang”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott keresetlevél, amellyel V. Balionyte‑Merle előterjesztette a jelen keresetet, amelyben azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO/AD/204/10 versenyvizsga vizsgabizottságának (a továbbiakban: vizsgabizottság) azon határozatát, amely mellőzte az említett versenyvizsga tartaléklistájára történő felvételét.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. V. Balionyte‑Merle maga viseli a saját költségeit, és a Közszolgálati Törvényszék kötelezi őt az Európai Bizottság részéről felmerült költségek viselésére.

Összefoglaló

1.      Intézmények jogi aktusai – Az érvényesség vélelme – Az aktus jogszerűségét megkérdőjelező valószínűsítő körülmények fennállása – Bizonyítási teher

(EUMSZ 256. cikk)

2.      Tisztviselők – Versenyvizsga – A pályázók képességeinek értékelése – A vizsgabizottság mérlegelési jogköre – A pályázók teljesítményétől eltérő körülmények figyelembevétele – Kizártság

(Személyzeti szabályzat, III. melléklet, 5. cikk)

3.      Tisztviselők – Versenyvizsga – A pályázók képességeinek értékelése – A vizsgabizottság mérlegelési jogköre – A vizsgabizottság által adott pontszámok és szöveges értékelés közötti összhang – Bírósági felülvizsgálat – Korlátok

(Személyzeti szabályzat, III. melléklet, 5. cikk)

4.      Tisztviselők – Sérelmet okozó határozat – Indokolási kötelezettség – Terjedelem – Az indokolás elégtelensége – Hiánypótlás a peres eljárás során – Feltételek

(EUMSZ 296. cikk)

1.      A közigazgatási aktusok jogszerűségét vélelmezni kell. Másrészről főszabály szerint a bizonyítási terhet az állító fél viseli, ennélfogva a felperesnek legalább olyan kellően pontos, objektív és egybevágó utaló körülményekre kell hivatkoznia, amelyek alátámasztják vagy valószínűsítik az állításai alapjául szolgáló tények fennállását.

(lásd a 31. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑15/08. sz., Wiame kontra Bizottság ügyben 2010. február 4‑én hozott ítéletének 21. pontja; F‑88/11. sz., BX kontra Bizottság ügyben 2013. április 24‑én hozott ítéletének 33. pontja, az ítélettel szemben T‑352/13. P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban az Európai Unió Törvényszéke előtt.

2.      A versenyvizsga‑bizottságnak a pályázók szakmai ismereteinek, valamint készségeinek és kompetenciáinak értékelése során – a versenyvizsga‑kiírásban foglaltaknak megfelelően – kizárólagosan és önállóan egyedül a pályázók teljesítményét veheti alapul.

Ebben a tekintetben a szóbeli vizsgán kapott pontok pályázók általi vitatása esetén nem minősülhet a nyilvánvaló mérlegelési hiba megdönthetetlen bizonyítékának a pályázók azon meggyőződése, hogy a feltett kérdésekre helyesen válaszoltak, továbbá az a körülmény, hogy a szóbeli vizsga kérdéseinek a versenyvizsga előtt végzett feladataik képezték a tárgyát, vagy akár az, hogy a pályázat benyújtása előtt a hivatali felettesei elégedettek voltak a pályázóval.

(lásd a 35. és 47. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑146/99. sz., Teixeira Neves kontra Bíróság ügyben 2000. július 14‑én hozott ítéletének 41. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑65/10. sz., Mata Blanco kontra Bizottság ügyben 2012. december 11‑én hozott ítéletének 97. pontja; F‑24/11. sz., Katrakasas kontra Bizottság 2013. január 23‑án hozott ítéletének 185. pontja.

3.      A vizsgabizottság szöveges értékelése és az általa adott pontszámok közötti összhang – ami a pályázókkal való egyenlő bánásmód biztosítéka – a vizsgabizottságnak a pályázók teljesítményére vonatkozó értékelésének vizsgálatától függetlenül a közösségi bíróság önálló vizsgálatának tárgyát képezheti, feltéve hogy az összhang vizsgálata az összhang nyilvánvaló hiányának ellenőrzésére korlátozódik.

(lásd az 52. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑127/07. sz., Coto Moreno kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 11‑én hozott ítéletének 34. pontja; F‑101/11. sz., Mileva kontra Bizottság ügyben 2012. december 13‑án hozott ítéletének 42. pontja.

4.      Először is még az eljárás során is orvosolni lehet az indokolás hiányosságát – a teljes hiányát azonban nem –, amennyiben az érintettnek már a kereset előterjesztése előtt a rendelkezésére álltak az indokoláskezdeménynek minősülő tények, másodszor kellően indokoltnak lehet tekinteni a határozatot, ha azt az érintett tisztviselő által ismert körülmények között hozták, amely lehetővé teszi a határozat jelentőségének megértését.

(lásd a 62. pontot)

Hivatkozás:

az Európai Unió Törvényszéke T‑248/08. P. sz., Doktor kontra Tanács ügyben 2010. március 2‑án hozott ítéletének 93. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.