Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 1. augusta 2016 – Bouvret a i./Komisia

(vec F-112/12)1

(Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku – Prevod práv na dôchodok nadobudnutých v národných dôchodkových systémoch do systému dôchodkového zabezpečenia Únie – Rozhodnutie o uznaní odpracovaných rokov, ktoré uplatňuje nové VVU týkajúce sa článkov 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku – Článok 81 rokovacieho poriadku – Zjavne nedôvodná žaloba)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Florence Bouvret (Brusel, Belgicko), Beata Stepien (Brusel, Belgicko) a Daniel Wille (Mouscron, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti, neskôr D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti, potom J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti, a napokon J.-N. Louis, advokátka)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne D. Martin a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, a napokon G. Gattinara, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutí týkajúcich sa prevodu práv žalobcov na dôchodok do dôchodkového systému Únie, ktoré uplatňujú nové VVU týkajúce sa článkov 11 a 12 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 379, 8.12.2012, s. 35.