Language of document :

A Conseil d'État (Franciaország) által 2020. október 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Schneider Electric SA és társai kontra Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

(C-556/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperesek: Schneider Electric SA, Axa SA, BNP Paribas SA, Engie SA, Orange SA, L'Air liquide, société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude

Alperes: Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/435/EK irányelv1 4. cikkének rendelkezéseivel, figyelemmel különösen az irányelv 7. cikkének (2) bekezdésére, az általános adótörvénykönyv 223 sexies cikkéhez hasonló rendelkezés, amely egy, az osztalékok gazdasági kettős adóztatásának kiküszöbölésére szolgáló rendszer helyes végrehajtása érdekében az anyavállalat részére az Európai Unió más tagállamában letelepedett leányvállalatai által felosztott nyereség anyavállalat általi újrafelosztásakor adót ír elő?

____________

1 HL 1990. L 225., 6. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 147. o.